"Den rättfärdiges bön har stor kraft och verkan."

Jakob 5:16

Lidnäs Kapell


Inredningsdetaljer som altare och ljusstakar är designade av den kände konstnären och designern Erik Höglund.

Lidnäs kapell har plats för cirka 100 personer. Kapellet invigdes 1964 av dåvarande biskopen i Växjö stift David Lindquist.

Klocktornet på Lidnäs med klockan som ringer till bön.Lidnäs Gård


Vy över Lidnäs Gård.

Samlingssalen på Lidnäs Gård kan ta upp till 80 personer.

Från terassen har man vidunderlig utsikt över sjön Hindsen.Lidnäs historia


Sammanfattning av Lidnäs historia till och med 2011

Planerna på att skaffa en friluftsgård eller liknande hade funnits under flera år bland ungdomar och ledare inom Värnamo församling. Frågan blev högaktuell då makarna Anna och Rolf Andersson på Näsbyholm i augusti 1959 skänkte en tomt till församlingen. Bakgrunden till gåvan var en olyckshändelse som drabbade familjen Andersson. Den 15 oktober samma år bildades stiftelsen Värnamo Kyrkliga Ungdomsklubbs Ungdomsgård och målsättningen var att ungdomarna skulle kunna ha en plats där de kunde mötas för andlig gemenskap och uppbyggnad. En styrelse bildades med kyrkoadjunkt Harald Ekberg som ordförande.


Beslut fattades om att bygga en ungdomsgård på den tomt som omnämnts ovan. Bygget gjordes till stora delar av frivillig arbetskraft där inte minst ungdomarna var med och gjorde stora insatser. Ungdomsgården ritades av Värnamoarkitekten Anders Berglund och invigdes den 27 maj 1961 av dåvarande biskop Elis Malmeström. Flera hundra personer var med på invigningen i ett strålande väder. På lördagen var det samkväm för ett hundratal inbjudna och på söndagen fortsatte festligheterna då alla som arbetat med att få gården klar var inbjudna till samkväm. Verksamhetsberättelserna från de första åren talar om en mycket omfattande verksamhet med samlingar varje vecka. Det var ofta fullsatt i gårdens storstuga, och samlingar hölls under hela året.


1964 tillkom Lidnäs kapell, också det ritat av Anders Berglund, och detta blev ytterligare ett verktyg i arbetet på Lidnäs. Inredningsdetaljer som altare, kors och ljusstakar är ritade av Eric Höglund. När Mariakyrkan år 1977 byggdes i östra delarna av Värnamo började intresset och arbetet på Lidnäs att avta, man hade ju numera en plats helt nära att vara på, och ungdomsarbetet hade till vissa delar förändrats under tiden. När det så småningom blev aktuellt att försöka sälja Lidnäs var förutsättningarna att verksamheten i stort sett skulle kunna fortgå enligt de intentioner som fanns i slutet på 50-talet då tomten överlämnats och stiftelsen bildats. 2006 förvärvade Pingstförsamlingen i Värnamo Lidnäs efter ett erbjudande från Värnamo församling.

Sammanfattat 13 november 2014
Willy Lindbergh

Klicka här för att läsa om bakgrunden till föreningen Böneberget Lidnäs.

Böneberget Lidnäs

Näsbyholm, 331 96 Värnamo.
E-post info@lidnas.se.
Telefon 070-508 92 40.
Bankgiro 474-2755.
Swish 123 083 55 20.