Kalender


2019
JANUARI
5 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
12 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
13 söndag Heldag Årsmöte för Värnamo Koinonia
19 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
26 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
FEBRUARI
2 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
9 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
16 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
23 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
MARS
2 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
9 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
16 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
23 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
Heldag Privat bokning av Lidnäs Gård
28 torsdag Heldag Privat bokning av Lidnäs Gård och Kapell
30 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
10.00-15.00 Undervisningsdag
APRIL
6 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
13 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
20 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
27 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
MAJ
4 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
14.00 Privat bokning av Lidnäs Kapell
18.00 Musikkväll på Lidnäs med trubaduren Lasse Siggelin
11 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
12 söndag Heldag Bokning av Lidnäs Gård
18 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
19 söndag Heldag Gemenskapsdag med söndagsskolavslutning för Kyrkorna i Tånnö
25 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
Heldag Privat bokning av Lidnäs Kapell
JUNI
1 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
2 söndag Heldag Gemenskapsdag, Smyrnaförsamlingen (Brunnskyrkan)
6 torsdag 09.00 Nationaldagsbön 6 juni i Lidnäs Kapell
Arrangeras av Böneberget Lidnäs och Kyrkorna i Värnamo. Ta gärna med egen fikakorg.
8 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
14 fredag Heldag Privat bokning av Lidnäs Gård
15 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
10.00-15.00 Undervisningsdag
22 lördag 08.00 Ekumenisk Bön
29 lördag 08.00 Ekumenisk Bön

Böneberget Lidnäs

Näsbyholm, 331 96 Värnamo.
E-post info@lidnas.se.
Telefon 070-508 92 40.
Bankgiro 474-2755.
Swish 123 083 55 20.