GDPR


Information till dig som är medlem i föreningen

Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller inom hela EU och ersätter den tidigare PUL lagstiftningen. Syftet är att stärka den enskilde medborgarens integritet. Vi som förening omfattas också.

För att uppfylla informationsplikten beskriver vi här hur vi hanterar dina personuppgifter.

  • Personuppgiftsansvarig är föreningens styrelse. Du kan alltid kontakta styrelsen via formuläret nedan.
  • Följande personuppgifter behandlas: Förnamn, Efternamn, Adress, Postnummer, Ort, E-post och Telefon.
  • Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla avtalet om medlemskap med dig som medlem.
  • Dina personuppgifter sparas så länge ändamålet för behandlingen av personuppgifterna kvarstår.
  • Vi lämnar aldrig ut personuppgifter utan samtycke om det inte krävs för att uppfylla lagstiftning.
  • Vi överför aldrig personuppgifter till ett så kallat tredjeland (land utanför EU/EES).

Du har alltid rätt att

  • få tillgång till dina personuppgifter.
  • få felaktiga personuppgifter rättade.
  • få dina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
  • lämna in klagomål till Datainspektionen.

Om du har frågor eller önskemål kring dina personuppgifter fyller du i formuläret nedan. Vi svarar alltid så snart vi har möjlighet.

Kontaktformulär

Fält markerade med * måste fyllas i.

Om det har gått en läng­re tid och du ändå inte har fått svar kan det bero på att du har ett skräp­filter i din e-post. En del meddelanden kan då fastna i skräpkorgen. Kolla gärna om vårt meddelande har fastnat där. Hittar du det ändå inte ber vi dig kontakta oss på nytt.