Sverigebönen och Böneberget Lidnäs bjuder in till

Bön för Sverige


Den 23-26 augusti arrangeras en nationell Bönekonferens på Ralingsåsgården utanför Aneby - www.nationellbon.se.

Till konferensen kommer ett stort bön- och lovsångsteam från Tanzania. Efter konferensen delar de upp sig och olika team åker ut i landet. Böneberget Lidnäs får besök av ett av dessa team den 1-3 september.

Därför bjuder Sverigebönen och Böneberget Lidnäs nu in till Bön för Sverige där teamet från Tanzania medverkar.

Lördag 1 september

08.00   Bön i Lidnäs Kapell
12.00   Bön i Lidnäs Kapell
18.00   Bön i Lidnäs Kapell

Söndag 2 september

08.00   Bön i Lidnäs Kapell
12.00   Bön i Lidnäs Kapell
18.00   Bön i Lidnäs Kapell

Måndag 3 september

08.00   Bön i Lidnäs Kapell
12.00   Bön i Lidnäs Kapell
18.00   Bön i Lidnäs Kapell

Varmt välkommen med!