Inbjudan till

Inspirationsdag!


Den här dagen kommer att bli minst lika viktig som tidigare. Jag ska först helt kort påminna om vad vi gått igenom det här året. Sedan ska vi konstatera att Bibeln undervisar oss om att vi föds in i församlingen och det ska vi tala om. Det går med andra ord inte att ta sig en plats i Guds rike efter eget befinnande. Denna insikt får också praktiska konsekvenser. Men mer om det denna lördag.

Tema: Den lilla församlingen
Tid: Lördagen i Adventsquatembern, den 16 december 2017, kl 09.30-16.00
Plats: Lidnäs
Anmälan: Senast onsdagen den 10 december. Du kan anmäla dig via formuläret nedan, direkt till hakan.sunnliden@telia.com.

Program

09.30   Mingel, förmiddagskaffe
10.00   Lovsång, Undervisning 1, "Dopet i den helige Ande", Del 1
10.30   Samtal i grupper
10.45   Lovsång, Undervisning 2, "Dopet i den helige Ande", Del 2
11.15   Samtal i grupper
11.30   Undervisning 3, "I gemenskapen ska alla vara eniga"
12.00   Lunch till självkostnadspris
14.00   "Hur vi arbetar på vår frälsning"
15.00   Mässa i Lidnäs kapell

Det kristna livet levs i god gemenskap, i, med och för Jesus och med varandra. Dessa inspirationsdagar är öppna för var och en som önskar möta Herren Jesus och oss. Så bjud gärna med någon eller några av dina vänner.

Välkommen till en intressant och givande dag!


Anmälan

Fältet markerat med * måste fyllas i.